Especialitats: espectacles, artistes, audiovisual, cooperatives

asesoriajuridicadespectaculos.com

“asesoriajuridicadespectaculos.com” És un servei dirigit a l’estudi, constitució i gestió d’empreses de l’àmbit de l’espectacle: companyies de teatre, conjunts musicals, circ, actors, representants artístics, mànagers i empreses de producció audiovisual.

Amb aquest servei es dota a l’empresa de tota la informació legal necessària mitjançant protocols d’actuació que minimitzen els riscos legals de l’activitat empresarial.

S’apliquen tots els contractes necessaris per a l’activitat i es facilita l’acompliment de les obligacions legals específiques del sector de l’espectacle.

productoresaudiovisuales.com

“productoresaudiovisuales.com” es un servei dirigit a l’estudi, constitució i gestió d’empreses de producció audiovisual. La peculiaritat d’aquestes empreses consisteix en la utilització de drets de propietat intel•lectual: guió, música, director i drets d’imatge que precisen d’un assessorament especialitzat.

Així mateix, la relació amb els actors i artistes requereix una contractació i un règim de seguretat especials, la gestió dels quals exigeix coneixements legals molt precisos i experimentats.

gestionlaboraldeartistas.com

“gestionlaboraldeartistas.com” es un servei dirigit a la gestió laboral d’empreses d’espectacles.

Companyies de teatre, conjunts musicals, circ, actors, representants artístics, mànagers i empreses de producció audiovisual. Comprèn: confecció dels contractes laborals i la seva comunicació a les oficines d’ocupació, gestió d’alta i baixa dels artistes en la seguretat social, confecció dels documents de cotització a la seguretat social en el règim especial de la seguretat social d’artistes i la confecció dels rebuts de salaris i justificants d’actuació dels personal artístic tant en “bolos” com en temporades.

Es caracteritza per la senzillesa i agilitat de la gestió. Es realitzen tots els tràmits per via telemàtica i està dirigit a empreses ubicades en qualsevol lloc del territori nacional. I tot això mitjançant un sistema de tarifes especials molt favorables per a l’empresa, la qual cosa redueix d’una manera considerable els costos de gestió.

Pot ampliar la informació sobre aquesta especialitat en la nostra web www.gestionlaboraldeartistas.com

cooperativas.cat

“cooperativas.cat” es un servei dirigit a la constitució i gestió de societats cooperatives. Les cooperatives de treball associat són societats fiscalment protegides amb una baixa tributació.

Aquesta tributació permet un estalvi d’impostos que facilita la capitalització de l’empresa en cas de generar beneficis.

Així mateix, permet optar per diferents sistemes de règim de seguretat social per als socis, molt adequats per a qui comenci un projecte empresarial.